17 grudnia – początek ZAPISÓW – XVI OSCh 1-2-3 LUTEGO 2019+

17 grudnia – początek ZAPISÓW – XVI OSCh 1-2-3 LUTEGO 2019